Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Home

Shalom

We heten u van harte welkom op onze site! Het Hebreeuwse woord ‘shalom’ waarmee we u hierboven begroeten, betekent Vrede van God, maar ook heelheid, redding, behoud, gezondheid en bevrijding. Dat is wat we iedereen toewensen. Alleen Jezus Christus kan je echt genezen en je volledig vrij maken! Hij is dan ook het fundament van ‘GODS LIEFDE MAAKT VRIJ’.

Gods liefde maakt vrij

Het woordje ‘vrij’ roept iets op van genieten en dingen kunnen doen die je graag wilt. Vrij om te zijn wie je bent; vrij om te zijn zoals God je heeft bedoeld. Vrij om te leven met een doel.

Ondanks dat we dit allemaal graag willen, is het maar al te vaak zo dat ons leven er voor de mensen om ons heen wel mooi uitziet, maar dat we van binnen toch de vrede en de vrijheid missen waar we zo naar verlangen. Het kan zelfs zo zijn, dat je het gevoel hebt dat anderen jouw leven zijn gaan beheersen. Ook kan het zijn dat je emoties jou onder controle hebben, in plaats van andersom. Je voelt je dan niet meer vrij.

Als we ons niet meer vrij voelen

Veel mensen voelen zich eenzaam, onzeker of neerslachtig. Dit komt voor onder alle groepen mensen, ook onder christenen. Soms lukt het maar niet om goede relaties aan te gaan; mensen stellen je keer op keer teleur, of jij jezelf…. Het kan zijn dat je onder schuldgevoelens gebukt gaat of dat je leven steeds meer beheerst wordt door angst, een verslaving of een geheim. Het kan ook zijn dat je bang bent geworden voor, of boos op mensen of God. Misschien is het minder groot en worstel je ‘gewoon’ met allerlei gedachten en gevoelens over vroeger en nu.

Er kunnen zoveel oorzaken zijn waardoor we ons niet meer vrij voelen. Een moeizame opvoeding, een tekort aan liefde, harde woorden, psychische of lichamelijke mishandeling, misbruik of trauma’s, bijvoorbeeld omdat je als kind dingen hebt meegemaakt die je niet aankon.

Hierdoor kan het innerlijk van de mens verwond raken, net zoals we lichamelijk verwond kunnen raken als we bijvoorbeeld vallen. Deze innerlijke verwondingen kunnen er ook toe leiden dat iemand uiteindelijk occult, of op een andere wijze, gebonden raakt.

Innerlijke genezing en bevrijding

Het goede nieuws is dat Jezus onze innerlijke verwondingen wil genezen en ons wil bevrijden van alles wat ons gebonden houdt. Door zijn genezende liefde is er bij Jezus altijd een weg van herstel! Hij wil ons weer het leven geven zoals God dat voor ons bedoeld heeft.

Het is noodzakelijk om pijn en verdriet, hoe diep en hevig ook, niet langer te verdringen, maar onder ogen te zien en het aan Jezus te geven. Hij helpt ons  hierbij door verwerking en herstel op basis van Bijbelse principes. Hij droeg al onze pijn en al onze schuld aan het kruis. Zijn liefde maakt ons VRIJ!

Ons team

Ons team met de naam ‘GODS LIEFDE MAAKT VRIJ’ wil u graag begeleiden bij de innerlijke genezing en bevrijding door Jezus. We zijn werkzaam in Zoetermeer en omstreken. Onze hulp is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Deze site

Op deze site kunt u lezen hoe we te werk gaan (wat doen we?), wie we zijn (over ons), u kunt verschillende getuigenissen lezen (getuigenissen) en u aanmelden voor hulp of om nadere informatie vragen (contact).